Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

«ΠΩΛ; ΤΙ ΠΩΛ; ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΥΛΟΣ»

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Στην διάρκεια της πολυετούς εξορίας της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας (από τους πολιτικάντηδες που διέλυσαν την Ελλάδα), κάποιος προσφώνησε τον πρίγκηπα-διάδοχο Παύλο ως... Πωλ!!! Και ο Παύλος απάντησε: «Πωλ; Τι Πωλ; Πωλ είναι ο οιοσδήποτε. Εγώ θέλω να με λένε Παύλο. Αυτό είναι το όνομά μου, η ελληνική μου ταυτότητα. Είμαι Έλλην και το φέρω υπερηφάνως».

«ΑΥΤΩΝ ΣΚΗΠΤΡΟΝ ΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΠΡΟΝ».

Γράφει ο "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς" (προφίλ facebook).

Το γαμήλιο δώρο του προέδρου της Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον Κωνσταντίνο και την Άννα-Μαρία ήταν ένας ασημένιος δίσκος με λεπτή διακόσμηση και ένα εθνικό μήνυμα. Στο κέντρο του υπήρχαν ανάγλυφοι και επίχρυσοι χάρτες της Ελλάδος και της Κύπρου. Κάτω από τους χάρτες ήταν η επιγραφή: «Εύχομαι όπως Κύριος ο Θεός δώση τω Βασιλεί των Ελλήνων Κωνσταντίνω και τη Βασιλίσση Αννη-Μαρία ευδαίμονα βίον επί μήκιστον και υπό κραταιόν αυτών σκήπτρον θη Ελληνικήν Κύπρον. Ο Κύπρου Μακάριος».

ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ


ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ: «ΠΩΛΕΙΤΕ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΜΗΝΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ»!

Με μια απίστευτα ωμή επιστολή του ο μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ κατακεραυνώνει τον Αντώνη Σαμαρά για το ρατσιστικό "αντιρατσιστικό" Ν/Σ. [...]

ANΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ἀ. Σαμαρᾶν τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν σχετικῶς μέ τό νομοσχέδιο: Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου.

"Πρός Τόν Ἐξοχώτατον Κύριον Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Πρωθυπουργόν-Πρόεδρον Ν.Δ.
Μέγαρον Μαξίμου
ΑΘΗΝΑΙ

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἡ ἐντός τοῦ θέρους καί ἀπό τό τμῆμα διακοπῶν τῆς Βουλῆς ψήφιση τοῦ Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου» μᾶς ἀναγκάζει ἐσπευσμένως νά Σᾶς ἀπευθύνομε τήν παρούσα, διαμαρτυρόμενοι ἐντόνως ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ.
Μητροπόλεως, διά τήν μή πρόβλεψη στό ἄρθρο 3 τοῦ συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου τῆς κακόβουλης ἄρνησης ἤ ἐκμηδένισης ἱστορικῶν γεγονότων πού ἀναφέρονται στίς γενοκτονίες τοῦ Ποντιακοῦ καί Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῶν Ἀρμενίων καί τῶν ἄλλων ἐθνοτήτων, πού κατακρεουργήθησαν ἀπό τήν Τουρκική θηριωδία.
Συγχαίρομε δημοσίᾳ τούς 38 Βουλευτάς τοῦ κομματός Σας διά τήν ἐθνική τους θέση καί ἀντίδραση ὅσον ἀφορᾶ στό συγκεκριμένο ἐθνικῆς σημασίας καί σοβαρότητος ζήτημα.
Διαμαρτυρόμεθα ἀκόμη ἐντονότατα, διότι εἰσάγεται γιά πρώτη φορά στήν ἔννομη τάξη καί τό δικαιϊκό σύστημα ἡ ποινική καταδίωξι ἑνός συναισθήματος πού δέν ἔχει λάβει ἀρχή ἐκτελέσεως, ὅπως ἡ ἔννοια τοῦ μίσους, ἡ ὁποία δέν προσδιορίζεται ἐπακριβῶς μέ μέγιστο κίνδυνο τήν καταδίωξη τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως καί τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως πού προβλέπονται καί προστατεύονται ἀπό τά ἄρθρα 14-16 τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 10 τῆς Ε.Σ.Δ.Α.
Ἀντιλαμβάνεσθε ἀσφαλῶς ὅτι τό ὑπό συζήτηση καί ψήφιση Σχέδιο Νόμου ὡς ἔχει συζητηθεῖ καί διατυπωθεῖ στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, προσβάλλει τό ἀτομικό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως πού ὡς ἀνεφέρθη συνταγματικῶς προστατεύεται, γι' αὐτό καί τό περιεχόμενο τῶν σχετικῶν ποινικῶν τυποποιήσεων συναντᾶ τά ὅριά του στά ἄρθρα 10 παραγρ. 2, 14 καί 17 τῆς ΕΣΔΑ, στά ἄρθρα 19 παραγρ. 2 καί 3 καί 21 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἀτομικά καί πολιτικά δικαιώματα καί στά ἄρθρα 5 παραγρ. 1 καί 2, 16 παραγρ. 1 ἐδ. 2, καί 25 παραγρ. 3 τοῦ Συντάγματος.
Ἑπομένως ἡ ποινική ἐκτίμηση τοῦ συναισθήματος πού δέν ἐνέχει τήν ἀρχή ἐκτελέσεως ἐγκληματικῆς ἐνέργειας ἐπιβάλλει φασιστικῷ τῷ τρόπῳ τήν κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως καί ἐπιδιώκει τήν ἀπαγόρευση τῆς σκέψεως, ἐφ' ὅσον ἡ γνωστοποίησή της θά καθιστᾶ τόν πολίτη ὑποκείμενο τοῦ ποινικοῦ δικαίου.
Ἡ Ἀπόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ προβλέπει ὅτι προϋπόθεση ποινικῆς καταστολῆς ἐγκληματικῆς ρατσιστικῆς ἐνέργειας εἶναι ἡ προσφορότητα τῆς συγκεκριμένης ἐκδήλωσης νά παράγει ἄμεσο καί ἐπικείμενο κίνδυνο συνολικά γιά τήν εἰρηνική καί ὁμαλή κοινωνική συμβίωση, εἰδικώτερα δέ γιά τά δικαιώματα τῆς ὁμάδας ἤ τοῦ προσώπου κατά τῶν ὁποίων στρέφεται. Οἱ ἀνωτέρω προϋποθέσεις δέν περιλαμβάνονται στό Σχέδιο Νόμου μέ προφανές ἀποτέλεσμα τήν ποινικοποίηση τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως καί κρίσεως.

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἀνοίγετε τό ἀσκό τοῦ Αἰόλου μέ αὐτό τό σχέδιο Νόμου διότι ποινικοποιεῖτε καί αὐτή τήν ἐπιστημονική ἄποψη ἀφοῦ μέ τό ὑπό κρίση Σχέδιο Νόμου θά ἔπρεπε νά εἶναι ὑποκείμενο ἐάν ζοῦσε τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου ὁ μακαριστός Καθηγητής Γ. Ἀ. Μαγκάκης διότι στή Νομική Σχολή ἐδίδασκε εἰδικό ποινικό δίκαιο μέ τό σύγγραμά του «Τά ἐγκλήματα περί τό γενετήσιο ἔνστικτο» ὅπου ἀνεφέρετο καί ἡ παρά φύσι ἀσέλγεια τήν ὁποία κολάζει ὑπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ὁ ποινικός Νομοθέτης στό ἄρθρο 347 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ἀφοῦ ἐνδεχομένως μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὅτι ἡ συμπερίληψη στίς ἐγκληματικές πράξεις τῆς βορβορώδους αὐτῆς χυδαιότητος ἐμποιεῖ μίσος σέ βάρος ἐχόντων τό συγκεκριμένο διαστροφικό «προσανατολισμό».
Θά πρέπει ὡσαύτως μέ τήν παραπάνω ἀπαράδεκτη πρόβλεψη τοῦ ὑπό κρίση σχεδίου Νόμου νά καθίστατο ὑποκείμενο τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου καί ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος Παῦλος διότι στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του στό Κεφ. 6 στιχ. 9-11 διακηρύσσει εὐθαρσῶς «...ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». Καί συνεπῶς καί Αὐτός ἀπαξιώνων διά τοῦ κηρύγματός του τούς ἑτέρους «προσανατολισμούς» περί τό γενετήσιο ἔνστικτο προκαλεῖ τό μίσος καί τήν ἀπέχθεια ἐναντίον τῶν ὑποκειμένων στά γεώδη αὐτά πάθη. Σέ αὐτή τήν παράνοια ὁδηγεῖτε τό δικαιϊκό σύστημα καί τήν ἔννομη τάξη κ. Πρωθυπουργέ!
Διαμαρτυρόμεθα διότι ἀναλάβατε Ἐσεῖς μετά τοῦ φίλου κ. Εὐάγγελου Βενιζέλου καί ρόλο «Δημιουργοῦ» ἀφοῦ μέ τό ὑπό κρίση Σχέδιο Νόμου καθιερώνεται στήν ἔννομη τάξη τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν δική Σας Κυβέρνηση καί ἕτερος γενετήσιος-σεξουαλικός προσανατολισμός καί ἑτέρα ταυτότητα φύλου ἐκτός τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός καί ἀνακηρύσσεται ἡ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή καί ἡ ἀντιαισθητική μίμηση τοῦ ἑτέρου φύλου ὡς προστατευόμενο ἔννομο ἀγαθό ἀπό τήν Ἑλληνική ἔννομη τάξη. Βεβαίως γνωρίζετε καλῶς ὅτι αὐτό εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ἐν συνεχείᾳ προώθηση τοῦ Συμφώνου συμβίωσης τῶν λεγομένων «ὁμοφύλων ζευγαριῶν».
Ἀσφαλῶς στό ὑπό κρίση σχέδιο νόμου ὅπου καθιερώνετε ἕτερο γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισμό τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους καί ἀσεβῶς ἀνατρέπετε τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία καί φυσιολογία θά περιλαμβάνετε (διότι δέν τό διευκρινίζετε) καί τούς θεσμούς «δικαίου» τῶν προηγμένων χωρῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Βορᾶ ὅπως εἶναι ἡ παιδοφιλία καί ἡ κτηνοβασία πού ἔχουν τύχει συνταγματικῆς καλύψεως στήν Ὀλλανδία μέ τό κόμμα PNVD καί στήν Γερμανία μέ τούς ἑκατόν πενήντα χιλιάδες ἐνεργούς κτηνοβάτες στούς θεσμοθετημένους οἴκους ἀνοχῆς κτηνοβατῶν.
Διερωτῶμαι κ. Πρωθυπουργέ ἐάν στό πρόγραμμα τοῦ Κόμματός Σας ἐξαγγέλονταν καί περιλαμβάνονταν αὐτές οἱ Νομοθετικές πρωτοβουλίες καί ἑπομένως ἐάν ἔχετε τήν νομιμοποίηση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος πού Σᾶς ψήφισε γιά νά ποινικοποιήσετε τήν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως καί νά «ἀνιδρύσετε» νέο τύπο ἀνθρώπου.
Νά εἶστε βέβαιος ὅτι ἡ Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού πέρασε διά πυρός καί ὕδατος καί πού μόνο τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες ἐκοσμήθη μέ τό αἷμα ἕνδεκα ἑκατομμυρίων μαρτύρων δέν θά παύσει νά ὑπερασπίζεται τό ἀνθρώπινο πρόσωπο σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις του καί νά στηλιτεύει τά βύθια γεώδη πάθη μέ ὁποιοδήποτε τίμημα.
Σκεφθεῖτε ὅμως καλῶς, καί τό λέγω μέ τήν ἐμπειρία τῶν πολλαπλῶν καταμηνύσεών μου ἀπό τά λεγόμενα «ὁμοερωτικά» σωματεῖα διότι ὑπερασπίστηκα τό ἀνθρώπινο ἦθος καί τόν θεϊκό Νόμο, χωρίς ποτέ νά στηλιτεύσω πρόσωπα, ὁποία θά εἶναι ἡ θέση Σας στό γήϊνο χωροχρόνο καί στό ἐπέκεινα ὅταν ὁδηγηθοῦν ὡς νέοι μάρτυρες τῆς ἀληθείας τοῦ αἰωνίου Θεοῦ στίς φυλακές, ἐκεῖνοι πού θά ὑπερασπίζονται ἀνύστακτα τό ἀνθρώπινο ἦθος καί τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο.
Τό παγανιστικό καί ναζιστικό Κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού προσέλαβε τό ὄνομά του καί τό ἰδεολόγημά του ἀπό τό καββαλιστικό καί ἀποκρυφιστικό Ἑρμητικό Τάγμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς τοῦ 19ου αἰ. τῶν Γέϊτς καί Ἄλιστερ Κρόουλι καί ἀπό τόν Ρουνικό Παγανισμό τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, δέν θά τό καταπολεμήσετε, ὡς ἀφελῶς πιστεύετε, μέ τέτοια νομοθετήματα άλλά μόνο μέ τήν ριζική ἀντιμετώπιση τῶν αἰτιῶν πού τό γιγάντωσαν καί πού εἶναι ἡ ἄκριτη καί ἀσύδοτη ἐπέλαση στή χώρα παρανόμων μεταναστῶν καί ἡ ἀνεξέλεγκτη καί τραγική ὕφεση πού συνεχίζονται καί ἔχουν μεταβάλλει τήν πατρίδα σέ «γκέτο χαμένων ψυχῶν».
Ἐλπίζω νά συνειδητοποιήσετε ὅτι ἐμμένοντας στό ἄθλιο αὐτό νομοθέτημα πωλεῖτε σέ τιμή εὐκαιρίας τήν ψυχή Σας γιά μερικούς ἀκόμη μῆνες Πρωθυπουργίας!

Μετά τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ "

Πηγή: "Ξυπνήστε ρε".

Σχόλιο ΔΕΡ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ κάνει όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες υπερήφανους διότι μιλά έξω από τα δόντια, παράγει έργο, δραστηριοποιείται εις δόξαν Θεού, οικοδομήν της Εκκλησίας και διαφύλαξιν των ιδανικών, των ιερών και οσίων του Έθνους μας.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;

Γράφει ένας εκ των διαχειριστών του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Η Ουκρανία στο στόχαστρο των ΗΠΑ
Το γράψαμε και στις 28 Φεβρουαρίου 2014: "Τον τελευταίο καιρό, στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρίσκεται η Ουκρανία. Η συνταγή για τους Αμερικανούς είναι παλιά και γνωστή: Εξέγερση μερίδος λαού, αιματοχυσίες, προπαγάνδα, πτώσεις κυβερνήσεων. Απόδειξη: Ιράκ, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, τώρα Ουκρανία και σε λίγο η Βενεζουέλα!
Οι εξεγέρσεις στην Ουκρανία ήταν ένα υπόθετο στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαδίμηρο Πούτιν επειδή είναι αντίθετος στην επέμβαση της Δύσης στην Συρία. Χρηματοδοτήθηκαν από τον Σόρος και υπέρ των διαδηλωτών είναι οι Ουκρανοί νεοναζιστές!"
Τουρκική εφημερίδα δίνει μία άλλη ενυπόστατη άποψη: "Ο Ρότσιλντ έμμεσα ελέγχει το ΔΝΤ και πρώτη φορά κλονίζονται τα συμφέροντά της". Γι΄ αυτό και οι ανακατατάξεις στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης.
Η Ουκρανία είναι το μεγαλύτερο κράτος της Ευρώπης, μεγαλύτερο και από την Γαλλία. Η Ουκρανία είναι διαιρεμένη λόγω διαφορετικών ιστορικών καταβολών διότι:
* Η δυτική Ουκρανία προσβλέπει προς την Γερμανία, την Πολωνία και την Αυστρία. Στα δημαρχεία των Δήμων της κυματίζει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα σχολεία της τα παιδιά μαθαίνουν Γερμανικά και Πολωνικά.
* Η ανατολική Ουκρανία (ΒΑ & ΝΑ) δέχεται επιρροές από την Ρωσία. Οι περισσότεροι μιλούν Ρωσικά και τα προϊόντα της εξάγονται μόνο στην Ρωσία.
Η χώρα έγινε ανεξάρτητη από το 1991 και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί κοινή εθνική συνείδηση, με συνέπεια να διατηρείται ο διχασμός αυτών που υποστηρίζουν τη Δύση και αυτών πρόσκειται θετικά προς την Ανατολή.
Αυτό έγινε ιδιαίτερο αισθητό στις εκλογές του 2004 όπου ο Γιανουκόβιτς είχε την αποδοχή πάνω από το 70% στην Ανατολική Ουκρανία. Αντίθετα από τις εκλογές του 2010, η Τιμοσένκο, παιδί της CIA, που ανήκει στην αντιπολίτευση, παρουσίασε αντίστοιχα ποσοστά.
Επίσης το 2004 με την «Πορτοκαλί Επανάσταση» άλλαξε ο προσανατολισμός του Κιέβου προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το γεγονός δεν αποδέχτηκε η Ρωσία διότι θεωρεί τη χώρα ζωτικό της χώρο και φυσική της προέκταση. Η «Πορτοκαλή Επανάσταση» απέτυχε, δημιουργώντας διαφθορά και επιτείνοντας τα οικονομικά προβλήματα.
Η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις επιδοτούμενες τιμές φυσικού αερίου  είχε ως συνέπεια η Ουκρανία να παράγει χρέη τα οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει στην Gazprom.
Από τις εκλογές του 2010, με την εκλογή του Προέδρου Γιανουκόβιτς, κατέστη σαφές ότι κανένας Πρόεδρος και καμία κυβέρνηση δεν απολαμβάνει πλήρη νομιμοποίηση από το σύνολο του πληθυσμού.
Το Νοέμβριο του 2013, ο Γιανουκόβιτς αρνήθηκε να υπογράψει συμφωνία ένταξης στην ΕΕ, κάτι που οδήγησε στην ανατροπή του.

Το ενεργειακό και τα χρέη*
Η Ρωσία θα κάνει ό,τι απαιτείται για να καταβληθούν τα 1,5 δις δολάρια που χρωστάει η Ουκρανία στην Gazprom, και θα προτείνει δάνειο για αποπληρωμή.
Όμως με την προσωρινή κυβέρνηση, η Ρωσία θα επαναφέρει την τιμή του φυσικού αερίου στην αρχική της. Η Ρωσία είχε προσφέρει δώρο στον Γιανουκόβιτς την μείωση της τιμής από 400 δολάρια τα 1000 κυβικά μέτρα, σε 268 δολάρια τα 1000 κυβικά μέτρα. Η Ρωσία λοιπόν, «θα σφίξει τη θηλιά» στην Ουκρανία.
Μέσω της Ουκρανίας διέρχεται το 70% του φυσικού αερίου από το οποίο τροφοδοτείται η ευρωπαϊκή αγορά. Τυχών κυρώσεις στην Ρωσία θα έχει επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Το 35% του φυσικού αερίου το εισάγει από την Ουκρανία η Γερμανία. Συνεπώς εξαιτίας οικονομικής, εμπορικής αλληλεξάρτησης με την Ρωσία, η Γερμανία θα επηρεαστεί από την τιμωρία της Ρωσίας.

Ο ρόλος και τα σχέδια των ΗΠΑ 
Η Ουκρανία δεν αποτελεί προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική της, αλλά υποχρεούται να παρέμβει επειδή τους ζητήθηκε βοήθεια από την ουκρανική κυβέρνηση.
Οι ΗΠΑ θέλουν την δημιουργία μίας "νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης" η οποία θα επεκτείνεται στις χώρες της ΒΑ και Ανατολικής Ευρώπης (Λιθουανία, Εσθονία, Λεττονία, Ουκρανία, Πολωνία) ώστε να στριμώξουν γεωστρατηγικά την Ρωσία. Οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για τα οικονομικά βάρη των κρατών που θέλει να μπουν στην νέα ΕΕ. Πάντως στα δήθεν "θρησκευτικά" κανάλια των ΗΠΑ επικρατεί πόλωση και φανατισμός. Αποκαλούν "Αντίχριστο" του Πούτιν. Καπηλεύονται την Αποκάλυψη του Ιωάννου για τα αμερικανικά συμφέροντα.
Σε μία τέτοια περίπτωση, η Ρωσία θα επιχειρήσει διείσδυση στην Μέση Ανατολή.

Η θέση της Κίνας
Η Κίνα περιμένει την διαμόρφωση των εξελίξεων. Θα μείνει διακριτικά εκτός, και θα υποστηρίξει με διακριτικό τρόπο την Ρωσία για να μην μείνει η Ρωσία απομονωμένη. Πάντως η Ρωσία είναι 70-30. Δηλαδή 70% υπέρ της Ρωσίας, 30% υπέρ των ΗΠΑ!

Ποιοί υποστηρίζουν την Ρωσία*
Μέχρι στιγμής η κόντρα παραμένει ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει ταχθεί επίσημα υπέρ ή κατά της Ρωσίας. Εξαίρεση αποτελεί η Τουρκία η οποία αντιτίθεται με τη Ρωσία εξαιτίας της παρουσίας Τατάρων. Ακόμη, το Ισραήλ το οποίο δεν έχει πάρει κάποια θέση, ανησυχεί για το εβραϊκό στοιχείο στην Ουκρανία καθώς ακροδεξιοί έχουν θέση στην μεταβατική κυβέρνηση και η δράση του εκτείνεται και πέρα από την πολιτική».

Ευρωπαϊκές κυρώσεις και Ρωσικό εμπάργκο
Σειρά οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας αποφάσισαν οι πρεσβευτές των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, στη διάρκεια της σημερινής συνόδου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σφίγγοντας τον κλοιό των πιέσεων στον Βλαντημίρ Πούτιν προκειμένου να πάψει να υποστηρίζει τις ομάδες των αυτονομιστών στην Ουκρανία. Ανάλογες κυρώσεις κατά της Μόσχας ανακοίνωσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. (εφημερίδα "Έθνος").
Στις 6 Αυγούστου 2014, επισημοποιήθηκε το εμπάργκο της Ρωσίας σε αγροτικά προϊόντα από χώρες της ΕΕ, σε αντίποινα για τις κυρώσεις που επέβαλε η Ένωση για το ρόλο της Μόσχας στην κρίση στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα το οποίο προβλέπει την «απαγόρευση ή τον περιορισμό για έναν χρόνο» των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων που προέρχονται από τις χώρες οι οποίες επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κρεμλίνου. ("Νewsbeast.gr").

* Η ανάλυση ανήκει στον κ. Κων/νο Φίλη. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν στο χώρο της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στρατηγικός αναλυτής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Κατέχει Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας, Μεταπτυχιακό στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Διδακτορικό στη διαμόρφωση και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, με έμφαση στη ρωσική κατά την πρώτη περίοδο Putin (2000-2004). Έχει διατελέσει Διευθυντής για θέματα Ρωσίας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου και από το Νοέμβριο του 2004 ορίστηκε Επικεφαλής του Κέντρου Ρωσίας και Ευρασίας του ΙΔΙΣ, το οποίο μετονομάστηκε σε Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης τον Σεπτέμβριο του 2008.

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ;

Απόσπασμα από το λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων “ο Σωτήρ”.

Ιησούς ΧριστόςΤι είναι ο Χριστός για μας; Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε τω καιρώ εκείνω; Είναι μόνο αυτό;
Ο Χριστός είναι ολοζώντανος, είναι δίπλα μας, όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι, και έτσι να περπατάω.
Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού τα πάντα είναι αδύνατα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι! Αυτό που ζει ο κάθε Χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούνε οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε.
Και γιατί ζούμε έτσι; Γιατί υπάρχει ο Χριστός ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή.
Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πως είναι ένα μαγνητικό πεδίο; Έτσι είναι κι η χάρη του Χριστού! Η Χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες, δύναμη, κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η Χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της Χάριτος του Θεού, αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται.
Ο Χριστός δε βασανίζει, ο Χριστός δεν απογοητεύει, ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει, ο Χριστός χαριτώνει, ο Χριστός ανεβάζει και σώζει, κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο, κι έτσι πρέπει να Τον ζούμε.
Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και αλίμονο σ’ εμάς αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου.
Δεν είμαστε λίγοι. Πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δε μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα,  αξίζει περισσότερο.
Δε στέκεται τίποτα χωρίς το Χριστό. Το ευαγγέλιο είναι σοφία, είναι η μόνη αλήθεια του Θεού, είναι η μόνη χαρά, είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι και τσακισμένοι, ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η Σοφία.

H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ...

Γράφει ο κ. Μάνος Χατζηδάκης, ιστορικός συγγραφεύς.

Στίς 20 Αὐγούστου 1973 ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος προχώρησε στήν ἔκδοση 4 ιστορικών Διαταγμάτων:

* Π.Δ. 167/73 «Περί ἄρσεως ἰσχύος τοῦ Νόμου ΔΞΘ΄ 1912 «περί καταστάσεως πολιορκίας» καί ἐκ τῶν λοιπῶν περιοχῶν τῆς Ἐπικρατείας».
Μέ αὐτό ἔγινε ἡ ἄρσις τοῦ Στρατιωτικοῦ Νόμου καί ἀπό τήν Ἀθήνα πού ἦταν ἡ τελευταία καί μόνη περιοχή στήν ὁποία ἀκόμη τυπικά διετηρεῖτο.

* Π.Δ. 168/73 «Περί χορηγήσεως ἀμνηστίας».
Ἐπρόκειτο γιά τήν εὐρύτερη Γενική Ἀμνηστία πού δόθηκε ποτέ στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀνέφερε:
«1. Ἀμνηστεύονται τά ἀπό τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 μέχρι καί τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος τελεσθέντα ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας καί μόνον ἐγκλήματα, τά προβλεπόμενα καί τιμωρούμενα ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, τοῦ Στρατιωτικοῦ Ποινικοῦ Κώδικος (ἐξαιρουμένου τοῦ ὑπό τῶν ἄρθρων 44 ἕως καί 52 προνοουμένους καί τιμωρουμένου ἐγκλήματος τῆς λιποταξίας), τοῦ Ν. ΔΞΘ/1912 “περί καταστάσεως πολιορκίας”, τοῦ Α.Ν. 509/1947 “περί μέτρων ἀσφαλείας τοῦ Κράτους, τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καί προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν”, τοῦ Ν. 2218/1952 “περί ἐπαναφορᾶς ἐν ἰσχύι τῶν διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 19/1945 Συντακτικῆς Πράξεως τροποποιηθεισῶν διατάξεων” τοῦ Ν. 286/1914 «περί ὁπλοφορίας, τροποποιήσεως αὐτῶν καί ἄλλων τινῶν ποινικῶν διατάξεων», τοῦ Α.Ν. 611/1968 «περί ἀπαγορεύσεως κατοχῆς πυροβόλων ὅπλων, χειροβομβίδων καί ἐκρηκτικῶν ὑλῶν», τοῦ Ν.Δ. 542/1970 «περί ὅπλων, ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἐκρηκτικῶν μηχανημάτων καί πυροτεχνημάτων καί τοῦ Ν.Δ. 346/1969 “περί Τύπου”, ὡς οὗτοι ἐτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν, καί τά πρός αὐτά συναπτόμενα ἤ συναφή, ἐφ’ ὅσον πάντα ταῦτα ἔχουν σχέσιν πρός τήν ἐκ τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν καί ἔτεινον ἤ ὁπωσδήποτε ἀπέβλεπον εἰς τήν ἀνατροπήν τῆς καθεστηκυΐας τάξεως. 
2. Ἐκ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἐγκλημάτων, τά διά τοῦ Τύπου τελεσθέντα, ὡς καί τά ὑπό τοῦ Ν.Δ. 346/1969 “περί Τύπου” προβλεπόμενα ἀμνηστεύονται καί ἐάν ἔτι ἐτελέσθησαν διά τῆς κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος ἤ τοῦ ἐντύπου ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας».

* Χάρις στόν Ἀλ. Παναγούλη. Μέ τό «περί ἀπονομῆς Χάριτος» Διάταγμα χαρίσθηκε τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς τοῦ Παναγούλη ὡς ἑξῆς:

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ἄρθρον 52 τοῦ Συντάγματος, προτάσει τοῦ ἡμετέρου ἐπί τῆς Δικαιοσύνης ὑπουργοῦ καί μετά γνώμην τοῦ Συμβουλίου Χαρίτων, ἀπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:
ΧΑΡΙΖΟΜΕΝ
Τό ὑπόλοιπον τῆς ποινῆς ἰσοβίου καθείρξεως, εἰς ἦν μετετράπη αὐτοδικαίως κατ’ ἄρθρον 116 τοῦ Α.Ν. 125/1967 ἡ ποινή τοῦ θανάτου (δίς) καί τῆς ποινῆς τῆς προσκαίρου καθείρξεως τῶν δέκα ὀκτώ (18) ἐτῶν (συνολικῶς), ἐπιβληθεῖσαν εἰς τόν Ἀλέξανδρον Βασιλείου Παναγούλην διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 757 τῆς 17ης Νοεμβρίου 1968 ἀποφάσεως τοῦ Ἐκτάκτου Στρατοδικείου Ἀθηνῶν ἐπί α) παραβάσει τοῦ Α.Ν. 509/1947, β) λιποταξία ἐν τῷ ἐσωτερικῷ, γ) ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας καί δ) παρανόμῳ κατοχή ὅπλων καί ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.
Εἰς τόν αὐτόν ἐπί τῆς Δικαιοσύνης ὑπουργόν ἀνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος».
Αὐτή ἦταν οὐσιαστικά ἡ δεύτερη Χάρις στόν Παναγούλη! Τό 1968 ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος τοῦ ἔσωσε τήν ζωή μετατρέπωντας τήν ποινή τοῦ θανάτου σέ ἰσόβια κάθειρξι καί τό 1973 τόν ἄφησε ἐλεύθερο! Καί ὅλα αὐτά γιά τόν ἄνθρωπο πού ἀπεπειράθη νά τόν δολοφονήση!...

* Ν.Δ. 106/73 «περί παραγραφῆς ἐγκλημάτων τινῶν»
Τά μέτρα ἐπιεικίας τοῦ Προέδρου συμπληρώθηκαν μέ τήν ἔκδοσι τοῦ ἀνωτέρω Νόμου πού παρέγραφε ἀδικήματα συνηγόρων ἤ λειτουργῶν καί ὀργάνων κατά τήν δίωξι καί ἐκδίκασι ἀδικημάτων πολιτικῆς φύσεως.
Ἡ ἐφαρμογή τῶν μέτρων ὑπῆρξε ἄμεση. Οἱ πύλες τῶν φυλακῶν ἄνοιξαν γιά ὅλους. Στό σύνολο 2 9 4 ἀφέθησαν ὅλοι ἐλεύθεροι. 

Στίς 5 Σεπτεμβρίου 1973 ἀποφυλακίσθηκε ὁ τελευταῖος κρατούμενος πολιτικῆς φύσεως: Ἡ Ἑλένη Βούλγαρη - Γκολέμα.
Ἦταν ἡ πρώτη καί μοναδική φορά ἀπό τό 1936 πού ἡ Ἑλλάς ἔπαυσε νά ἔχη πολιτικούς κρατουμένους!
Τά γεγονότα αἰφνιδίασαν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Χαρακτηριστικό ἦταν τό σχόλιο τοῦ ραδιοσταθμοῦ B.B.C. ἀπό τό Λονδίνο:

«Μία Γενική Ἀμνηστία κανείς δέν τήν περίμενε…
Τό περισσότερο πού περίμενε κανείς ἦταν ὅτι ὁ κ. Γ. Παπαδόπουλος θά ἄφηνε ἐλεύθερους ὡρισμένους μόνον κρατουμένους, καταδικασμένους γιά μικρότερα πολιτικά ἀδικήματα, ἀλλά ὄχι τούς θεωρουμένους ἐνόχους γιά τήν ἀνατροπή τοῦ καθεστῶτος.
Ἔτσι, ἡ ἀναγγελία τοῦ Προέδρου ξάφνιασε τόν καθένα. Ἀκόμη καί ὁ Ἀλέξανδρος Παναγούλης ἔλαβε χάρι!
Τό κοινό στήν Ἑλλάδα φαίνεται ὅτι ἔμεινε τόσο κατάπληκτο ἀπό τά νέα, ὥστε δέν εἶχε καιρό νά ἀντιδράση».

Ὡστόσο, κάτι πού εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστο, εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἐπιθυμοῦσε ἀκόμη εὐρύτερη Ἀμνηστία: Εἶχε ἀποφασίσει τήν ἀμνήστευσι καί τῶν πρό τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 πολιτικῶν ἀδικημάτων καί ἐκείνων τοῦ ἐξωτερικοῦ!...
Τό τελευταῖο ὅμως κατέστη ἀδύνατο διότι ἀντέδρασε ὁ Στρατός καί ἔγιναν διαβήματα ἀξιωματικῶν στόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Ὀδυσσέα Ἀγγελῆ, ὁ ὁποῖος τά μετέφερε στόν Πρόεδρο.
Κάτι ἐπίσης ἐντελῶς ἄγνωστο εἶναι καί τό ἑξῆς συγκλονιστικό γεγονός:
Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος διέταξε –μέ κάθε μυστικότητα- νά ἐκδοθοῦν ἀπαλλακτικές ἀποφάσεις σέ ὅλες τίς ἐκκρεμεῖς δίκες τοῦ Ἐκτάκτου Στρατοδικείου!
Ἔτσι ἀπηλλάγησαν ἄμεσα 20 διωκόμενοι πού εὑρίσκοντο στό ἐξωτερικό, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Πάνος  Κόκκας, ἡ Ἑλένη Βλάχου, ὁ Γεώργιος Πλυτᾶς, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὁ Κ. Μητσοτάκης, ὁ Ὀρέστης Βιδάλης, ὁ Βασίλειος Μαθιόπουλος, ὁ Γ. Μυλωνᾶς κ.ἄ.!...
Οἱ ἀπαλλακτικές ἀποφάσεις πού ἄνοιγαν τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στούς μεγαλύτερους πολεμίους του, δείχνουν τό μέγεθος της μεγαλοψυχίας τοῦ Γ. Παπαδοπούλου. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Σόλων Γρηγοριάδης:

«Ἡ περίπτωσις προκαλοῦσε ἔκπληξι. Τήν μεγαλύτερη ἔκπληξι δοκίμαζαν οἱ ἴδιοι οἱ ἀπαλλαγέντες ὅταν τήν ἐπληροφορήθησαν…»

ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ: ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΥΦΗΛΙΟΥ!


* Ηγετικό Στέλεχος Ισλαμιστών: "Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής. Ως Μουσουλμάνοι απορρίπτουμε την Δημοκρατία, απορρίπτουμε την εκκοσμίκευση και την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απορρίπτουμε όλα αυτά που εσείς ασπάζεστε ως ιδανικά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να ονομάζεται Δημοκρατία στο Ισλάμ. Όταν μιλάμε για την Σαρία, ισχύει μόνο ο Νόμος της Σαρία.
Επειδή ο απώτερος στόχος μας ως Μουσουλμάνοι, είναι να καταστήσουμε το Ισλάμ να κυβερνάει όλον τον κόσμο. Ισλαμοποίηση ολόκληρης της υφηλίου, αυτός είναι ο απώτερος σκοπός κάθε μουσουλμάνου και κάθε κοινότητας".
* Δημοσιογράφος: "Ώστε καλείτε την κοινωνία να αποδεχθεί το Ισλάμ και ο πολυπολιτισμός είναι η συγκάλυψη. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας νοιάζει ο πολυπολιτισμός, αλλά να φέρετε το Ισλάμ στην πόρτα της Ευρώπης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;"
* Ισλαμιστής ηγέτης: "Ακόμη κι αν το πούμε αυτό, τι κακό έχει αυτό; Αφού αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός μας".

Πηγή: "Ξυπνήστε ρε".

Δείτε το βίντεο:

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Γράφει ένας από τους διαχειριστές του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Αναμφίβολα το αρχαιολογικό εύρημα στην Αμφίπολη Σερρών είναι ένα σπουδαίο πολιτιστικό μνημείο που εικάζεται ότι ανήκει στην σύζυγο του Μεγάλου Στρατηλάτη Αλεξάνδρου Ρωξάνη και στον γιο του. Η βασίλισσα Ρωξάνη με το βρεφικής ηλικίας παιδί της "αφίχθηκαν το 321 π.Χ. στη Μακεδονία και το 311 π.Χ. δολοφονήθηκαν από τον Κάσσανδρο στην Αμφίπολη και τα οστά τους διασκορπίστηκαν" (Διόδωρος Σικελιώτης, Στράβων, Ιουστίνος).
Ωστόσο, ο ανακαλυφθείς τάφος δεν ανήκει, όπως επιμόνως υποστηρίζει ο καθηγητής και μέλος του "Δικτύου 21" Σ. Καργάκος, στον εκπολιτιστή της τότε γνωστής Οικουμένης Μεγάλο ΑλέξανδροΌπως είναι γνωστό, ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. Εκεί οι νεκροί κατά τους Ηρόδοτο, Στράβωνα και Στοβαίο δεν μουμιοποιούνταν ούτε καίγονταν αλλά θάπτονταν τοποθετημένοι μέσα σε μέλι ή κερί. Το ίδιο έγινε, όπως προκύπτει και για τη σορό του Μ.Αλεξάνδρου που ενώ προοριζόταν να ταφεί στη Μακεδονία οδηγήθηκε το 321 π.Χ. από τη Δαμασκό κατά τρόπο βίαιο από τον Πτολεμαίο Α΄ στην Αίγυπτο (Παυσανίας, Αρριανός, Αιλιανός).
Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι στις αρχές της δεκαετίας του '90 τα ΜΜΕ είχαν γεμίσει με δημοσιεύματα που αναφέρονταν ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε βρεθεί στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην όαση Σίουα όπου πραγματοποίησε έρευνες η αρχαιολόγος Λιάνα Σουβαλτζή. Μία ανασκαφή η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς σύμφωνα με την αρχαιολόγο υπήρχε πολιτική παρέμβαση.
Η κ. Σουβαλτζή χωρίς να μασά τα λόγια της κατακεραυνώνει τον Κώστα Σημίτη-Αβούρι, τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο-Τούρκογλου και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παπανδρέου, Θόδωρο Πάγκαλο για παρεμπόδιση στο ερευνητικό της έργο. Αφήνει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση Σημίτη επηρεαζόταν ή πιεζόταν από τον εβραϊκό παράγοντα της Αιγύπτου που δεν ήθελε την πρόοδο των ανασκαφών στη έρημο Σίουα ενώ ξεκάθαρα αναφέρει ότι ο Πάγκαλος της είχε πει να καθίσει φρόνιμα και να μην σκαλίζει το θέμα με τον Μέγα Αλέξανδρο γιατί ανεβάζει το πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων και δημιουργεί προβλήματα με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων(!!!) που τότε ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Άρα, ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν αποκαλύφθηκε επειδή ήταν διπλωματικό εμπόδιο στις σχέσεις Ελλάδος-Σκοπίων και επειδή δεν ήθελαν οι Εβραίοι της Αιγύπτου!!!

Η συνάντηση Σουβαλτζή-Εβραίου πρεσβευτή
Η κ. Σουβαλτζή συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αίγυπτο που επισκέφθηκε κατά την διάρκεια των ανασκαφών στην όαση: Κάποια στιγμή υπήρξε κάποια διαμάχη μεταξύ τους γιατί μου ανέφερε ότι ο Αλέξανδρος ήταν μέθυσος, κίναιδος, τα γνωστά. Συνεχίζει η Λιάνα Σουβαλτζή: "Και του είπα δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο διότι εάν ήταν κάποιος κίναιδος δεν θα έκανε αυτά τα μεγάλα έργα αλλά θα ήταν δέσμιος του πάθους του και ότι τα περί μέθυσου ήταν ιστορίες που δημιουργήθηκαν στην ρωμαϊκή εποχή όταν η Ρώμη ήθελε να δείξει ότι από εκείνη ξεκίνησε ο πολιτισμός... Μου είπε κάποια στιγμή (σ.σ. ο πρέσβης του Ισραήλ) ότι ο Αλέξανδρος προσκύνησε τον αρχιερέα στην Ιερουσαλήμ".
Και ακολούθησε η εξής στιχομυθία:
* ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ: "Κ. Πρέσβη αυτά τα γράφει ένας Εβραίος ιστορικός και δεν ευσταθούν καθώς ο Αλέξανδρος δεν πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Αν μου λέγατε ότι ο αρχιερέας προσκύνησε το Αλέξανδρο, αυτό να το πιστέψω. Αλλά να μου πείτε ότι ότι ένας  Αλέξανδρος να πήγε ειδικά να προσκυνήσει τον αρχιερέα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ".
* ΕΒΡΑΙΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ: "Έχετε το θάρρος, και όποιος έχει θάρρος κάποια στιγμή το πληρώνει".
Φεύγοντας ο πρέσβης του Ισραήλ την συνεχάρη για την ανασκαφή: "Εύχομαι να πάνε όλα καλά, εάν σας αφήσουν να συνεχίσετε".

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (διασκευή από το "Ξυπνήστε ρε").
Μεγάλος ντόρος έγινε για την ανακάλυψη δήθεν του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου... 
«Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά την επίσκεψή του στον χώρο της αρχαιολογικής ανασκαφής στην Αμφίπολη και πρόσθεσε: «η γη της Μακεδονίας μας, εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εκπλήσσει αποκαλύπτοντας από τα σπλάχνα της μοναδικούς θησαυρούς, που συνθέτουν, υφαίνουν όλοι μαζί αυτό το μοναδικό μωσαϊκό της Ελληνικής μας Ιστορίας, για το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι πολύ υπερήφανοι».
Χαρακτήρισε αυτό που είδε ως «ένα μνημείο με μοναδικά χαρακτηριστικά» και προχώρησε σε αναλυτική περιγραφή των όσων είδε: «Ένας περίβολος γύρω-γύρω 497 μέτρα, σχεδόν ένας τέλειος κύκλος σμιλεμένος σε μάρμαρο Θάσου. Το λιοντάρι της Αμφίπολης πάνω από 5 μέτρα, 5,20 μέτρα, ας το σκεφτούμε στην κορυφή του τύμβου. Δυο ολόγλυφες Σφίγγες που βλέπετε, που είναι εκεί σαν να φυλάσσουν- και πράγματι είναι εκεί για να προφυλάξουν την είσοδο του τάφου. Ένας δρόμος πλατύς, με πλάτος 4,5 μέτρα, που οδηγεί στην είσοδο με τοίχους που μιμούνται σε φρέσκο τον τρόπο δόμησης του περίβολου». [...]
Ωραίος ο Σαμαράς, δηλαδή στην ώρα του! Άφησε τις υπόνοιες ότι μπορεί να είναι ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου αλλά δεν εξετέθη να το πεί. Γιατί απλούστατα δεν είναι!!! Απλώς τώρα επελέγη ο χρόνος για να γίνει ο ντόρος...
Οι ανασκαφές στην Αμφίπολη όμως δεν είναι χθεσινές...
Τις τελευταίες ημέρες πολλά διαβάζουμε και βλέπουμε για την δήθεν ανακάλυψη του Τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αμφίπολη.
Η υπεύθυνη ανασκαφέας – προϊσταμένη της ΚΗ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων της περιοχής δήλωσε κατά πόσο είναι τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το αρχαιολογικό εύρημα στην Αμφίπολη:
«Είναι τουλάχιστον απίθανο και στερείται κάθε επιστημονικής σοβαρότητας το να υποστηρίζουμε πως το εύρημα της Αμφίπολης ‘κρύβει’ τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για τον απλούστατο λόγο ότι, στον έναν χρόνο που διαρκεί η ανασκαφή, δεν σκάβουμε ακόμα τον τάφο. Προς το παρόν είμαστε μπροστά σ’ έναν λαμπρό ταφικό περίβολο – μοναδικό στον ελληνικό χώρο».

Εμείς θεωρούμε πιο πιθανό να είναι ο τάφος της γυναίκας του της Ρωξάνης παρά του ίδιου του Αλέξανδρου. Το ότι η περίβολος του τάφου είναι κοντά στα 500 μέτρα και υπάρχουν αγάλματα με το λέοντα (σύμβολο της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας) αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Γιατί απλά υπάρχει άλλο ταφικό μνημείο με 12.000 τ.μ και για εκείνο όλοι σιωπούν… άσε που η περιοχή όπου είναι εκέινο το μνημείο ταιριάζει περισσότερo από ότι η Αμφίπολη για την ταφή του Μέγιστου των Ελλήνων. Φυσικά για αυτό ξέρει αρκετά καλά ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης ο οποίος σταμάτησε την χρηματοδότηση της ανασκαφής του ταφικού μνημείου των 12.000 τ.μ στην έρημο της Σίουα στην Αίγυπτο στο σημείο που ήταν να ανοίξει ο τάφος… Τώρα το παραμυθάκι το ξέρουμε καλά. Μέτρα παντού, υποχωρήσεις σε όλα, μειώσεις μισθών και θέσεων. Γιατί να μην πετάξουμε την ιστοριούλα για την Αμφίπολη να έχουν να παίζουν οι ρομαντικοί αλλά και όλοι οι Έλληνες που ψάχνουν μια αφορμή για να αναθαρρήσουν; Γιατί δεν έκαναν το ίδιο με την τοιχογραφία της Ιεράς Μονής της Περιβλέπτου στην Μάνη που έδειχνε την ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου; Και μεταφέρθηκε σε ένα μουσείο της κακιάς ώρας με το που πήρε έκταση το θέμα;"

Ο Άγιος Σισώης προ του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου (του ΔΕΡ)

Ο άγιος Σισώης ο Μέγας έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. και έλαμψε με την πνευματική του σύνεση, την ταπεινοφροσύνη και τη φιλαδελφία. Ασκήτεψε στην έρημο Σίουα.
Από τη βιογραφία του αγίου ένα περιστατικό έγινε ιδιαίτερα γνωστό και απεικονίστηκε πολλές φορές στις ορθόδοξες εικόνες: η επίσκεψή του στον τάφο του Μ. Αλέξανδρου.
Εκεί ο Άγιος συνειδητοποίησε βαθύτατα τη ματαιότητα της γήινης δόξας και της βασιλικής εξουσίας και θρήνησε για την κοινή μοίρα των ανθρώπων, τον θάνατο.
Θρηνώντας επί του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου είπε: «Ορών σε, τάφε, δειλιώ σου την θέαν και καρδιοστάλακτον δάκρυον χέω, χρέος το κοινόφλητον είς νουν λαμβάνων, πως ουν μέλλω διελθείν πέρας τοιούτον Αι, αι, θάνατε, τις δύναται φυγείν σε».
Νεοελληνική απόδοση:
«Βλέποντάς σε, Τάφε, δειλιώ και τρομάζω από την θεωρίαν σου και χύνω δάκρυα από την καρδιά, φέροντας στον νου μου το υπό όλων των ανθρώπων οφειλόμενο χρέος, δηλαδή του θανάτου πώς και εγώ μέλλω να διέλθω από τέτοιο τέλος; ΄Ε, θάνατε, ποίος είναι εκείνος ο άνθρωπος, που μπορεί να διαφύγη από τα χέρια σου;»

Συνέντευξη Λιάνας Σουβαλτζή
Η αρχαιολόγος λέει πολλά και σπουδαία πράγματα. Αν θέλετε να δείτε την 30λεπτη συνέντευξή της πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο:


Επίλογος
Σταματήστε να πουλάτε παραμύθια στον Ελληνικό λαό και επαναχρηματοδήστε την ανασκαφή στην έρημο Σίουα! Αλλά ας έχουμε υπ΄ όψιν μας ότι στην Αίγυπτο πλέον τα νήματα κινούν οι ΗΠΑ με τον εμφύλιο που λαμβάνει χώρα. Και ας ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ έχουν κολλητάρια τα Σκόπια.

Πηγές:
http://www.tdpapazois.gr/gr_mel/5.htm
* Άρθρο "Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΙΟΥΑ" από το "Ξυπνήστε ρε". 
* Άρθρο "ΠΩΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ" από το "News247".
* Άρθρο "Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ & Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" από το "Άγγελος Σακκέτος".
* Άρθρο "Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ ΣΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ" από το "Νεκρός για τον κόσμο".

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γράφει ένας από τους διαχειριστές του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Μία από τις πληγές που μαστίζουν το νεοελληνικό κράτος από την ίδρυση του είναι τα κόμματα. Που συγκροτήθηκαν με βάση τα συμφέροντα των αρχηγών τους, την εξουσιομανία και το ρουσφέτι. Το κόμμα κομματιάζει, διχάζει τον λαό και καλλιεργεί το μίσος και τον φανατισμό. Πλέον έχουν καταστεί κράτος με τις επιχορηγήσεις, με τους τομεάρχες, με τις δικτυώσεις με τα συμφέροντα και το σύστημα
Είναι καιρός ως Έλληνες να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για το μέλλον μας ως Έθνος, ως Δημοκρατία, ως Κοινωνία. Και το μέλλον μας σίγουρα δεν είναι η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Δύο φορές εφαρμόστηκε στην χώρα μας και βρεθήκαμε σε σημείο χρεοκοπίας, διεθνούς ρεζιλέματος και μηδενικής αξιοπιστίας. Την πρώτη φορά μάλιστα 9 στους 10 Έλληνες έφεραν πανηγυρικά τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄ (1935). Σήμερα, μετά από τόση λάσπη και προπαγάνδα, ο μουδιασμένος Ελληνικός λαός φοβάται να κάνει το μεγάλο βήμα που θα φέρει στην Πατρίδα το χαμένο κύρος και την κλεμμένη αξιοπρέπεια: Να ζητήσει δυναμικά την αποκατάσταση της Βασιλευομένης Δημοκρατίας στον τόπο και την επανενθρόνιση του Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΓ΄. Το "Δημοκρατικό Εθνικό Ρεύμα" από το 2011 αυτό προτείνει στον Ελληνικό λαό ως λύση σε πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο. Και μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2012 έριξε μία σκέψη στο μυαλό του φίλου αναγνώστη: "Κοινοβουλευτική Δημοκρατία χωρίς κόμματα". Αυτήν την πρόταση επαναλαμβάνουμε και σήμερα.
Το "Δημοκρατικό Εθνικό Ρεύμα" δεν στηρίζει πλέον κανένα κόμμα, και όταν λέμε κανένα εννοούμε κανένα! Ότι εφαρμόστηκε τόσες φόρες και αποτυγχάνει συνεχώς συμπαρασύροντας μαζί τους έναν ολόκληρο λαό ΠΡΕΠΕΙ να καταργηθεί! Τα κόμματα είναι άχρηστα! Απαιτείται να καταργηθούν. Προάγουν το στενό πολιτικό συμφέρον αρχηγών και ημετέρων. Εξαρτώνται από συμφέροντα και μίζες. Υποκαθιστούν το κράτος με τα ρουσφέτια και τους διορισμούς! Διασπούν τον λαό σε αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους με αποτέλεσμα να τοποθετούνται ιδεολογικά και κομματικά κριτήρια στις ανθρώπινες σχέσεις! Άρα: τραβάμε ένα μεγάλο Χ στα κόμματα, τα βγάζουμε από το πολιτικό παιχνίδι και τα πετάμε στο κάλαθο των αχρήστων.
Θα σταυροδοτούμε, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής μας περιφέρειας τους βουλευτές που θέλουμε. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια θα υπάρχουν 2 ψηφοδέλτια. Ένα που θα έχει ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους βουλευτές της συγκεκριμένης περιφέρειας και το άλλο θα είναι λευκό. Όποιος βουλευτής (ή όποιοι βουλευτές) συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς εκλέγονται βουλευτές. Χωρίς να μπαίνουν στη μέση πονηρά και ιδιοτελή εκλογικά συστήματα, πριμοδότηση 50 εδρών στο πρώτο κόμμα κα τερτίπια.
Θα προτιμούσαμε σε ένα νέο Σύνταγμα να καθιερωθεί μόνιμο εκλογικό σύστημα η Απλή αναλογική, που δεν νοθεύει τα εκλογικά αποτελέσματα και δεν αλλοιώνει το μήνυμα που στέλνει ο Ελληνικός λαός μέσα από τις κάλπες. Οι βουλευτές να μειωθούν σε 150 από 300 και να παραταθεί η θητεία της Βουλής σε 5 χρόνια από 4. Μία Κοινοβουλευτική Δημοκρατία χωρίς κόμματα!
Οι βουλευτές όλοι θα είναι ανεξάρτητοι, δεν θα φοβούνται την διαγραφή, δεν θα καλύπτονται από κομματικά συμφέροντα και δεν θα τους απασχολεί η κομματική θέση. Βέβαια, τίποτα δεν είναι άσπρο και τίποτε μαύρο. Υπάρχει και το γκρι. Ήρθε όμως η ώρα να κοιτάξουμε πως θα βελτιώσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα και να το προασπίσουμε από λάθη, παραλείψεις που μας οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα: την καταστροφή και τον αφανισμό.

ΠΕΡΙ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ

Γράφει ο κ. Δημήτριος Β. Βερδελής, Φοιτητής Νομικής Αθηνών και ιδρυτής του φορέα ResPublica.

«ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΟΙ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΤΡΟΥΛΛΟΙ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΜΑΣ, ΟΙ ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΟΙ ΞΙΦΟΛΟΓΧΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΣ».

erdogan-turkeyΤο παραπάνω ποίημα είχε απαγγείλει ο Ερντογάν ως δήμαρχος. Από τότε που ανέλαβε ο Ερντογάν στην Τουρκία, έχει συντελεστεί μία τεράστια αλλαγή. Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως την εξωτερική πολιτική που εκτός της ρήσεως Νταβούτογλου περί μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ο Ερντογάν δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Οι δηλώσεις Ερντογάν περί Τούρκικης Καβάλας, αν λάβουμε υπόψιν και τις δηλώσεις Νταβούτογλου για την Ευρώπη, ότι κάθε Μουσουλμάνος της Ευρώπης θεωρείται Τούρκος πολίτης. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπήρχαν πολλά έθνη τα οποία ένωνε το Μουσουλμανικό δόγμα και τα οποία ζούσαν υπό το καθεστώς του Σουλτάνου. Όταν ήρθε ο Κεμάλ στην εξουσία πήγε σε αυτά τα έθνη να επιβάλλει μία εθνική ταυτότητα ” από πάνω προς τα κάτω”. Συγχρόνως με αυτό, προκειμένου να καταλύσει την εξουσία του Σουλτάνου και να δυτικοποιήσει το κράτος, κατάργησε τη Σαρία ως νόμο του Κράτους και έφτιαξε κοσμικό κράτος. Τοποθέτησε άλλον στην θέση του Σεϊχουλισλάμη.
Ορισμένοι μουσουλμάνοι ήταν ενάντια σε αυτή την μεταρρύθμιση και αυτοεξορίστηκαν στη Θράκη. Με το που ανήλθε ο Ερντογάν στην εξουσία θέλησε να τους χρησιμοποιήσει προκειμένου να πάρει τη Θράκη χωρίς ιδιαίτερες απώλειες και χωρίς να δώσει εξουσίες στους Κεμαλιστές του στρατού. Έτσι ξεκίνησε η δόλια και παράνομη δράση του Προξενείου της Κομοτηνής με τους Ψευτομουφτήδες. Η Χαρά Νικοπούλου, δασκάλα στο Μεγάλο Δέρειο, πομάκικο χωρίο στη Θράκη έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της, δράσεις του Μουσουλμάνου διευθυντή. Το σχολείο ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένο,μια τουαλέτα για 80 παιδιά, σκουριασμένα θρανία, άβαφτοι τοίχοι. Ο μουσουλμάνος διευθυντής έστελνε τα λεφτά του Υπ.Π.Θ. πίσω για να εξυπηρετήσει την προπαγάνδα του προξενείου, ότι το Ελληνικό κράτος εγκαταλείπει την μειονότητα και τα σχολεία στο έλεος του Θεού, οπότε πρέπει να πάμε στην Τουρκία που μας φροντίζει. Μα τι σχέση έχουν αυτά με την Τουρκία; θα ρωτήσει κάποιος, ανοίγοντας όμως το ” Στρατηγικό βάθος” του Νταβούτογλου στην σελίδα 200 θα διαβάσει το εξής: Η βάση της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι τα οθωμανικά κατάλοιπα, που είναι οι μουσουλμανικές κοινότητες. Μετά από αυτό νομίζω ότι είναι καταφανές το γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε στο προξενείο την δυνατότητα να κάνει ότι θέλει στην περιοχή, εκτελώντας στην πραγματικότητα εντολές της Άγκυρας. Και στην Ελλάδα έχουμε τους πάσης φύσεως ” προοδευτικούς” να φωνάζουν υπέρ του Τζαμιού και προφανώς δεν κατανοούν τα συμφέροντα που παίζονται στην περιοχή. Επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεχνώντας όμως, τα δικαιώματα που παραβιάζονται στη Συρία, στο Λίβανο και στις λοιπές χώρες της ανατολής οπού συνυπάρχουν(όχι ειρηνικά) Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Ξέχωρα από αυτό, υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να ξαναγράψουμε την ιστορία μας, για να μην χαλάσουμε την φιλία και την γειτονία. Μια αληθής φιλία δομείται πάντα στην ιστορική αλήθεια και όχι στην ωραιοποίηση του παρελθόντος. Έχουμε πλείστα όσα παραδείγματα:Ρεπούση, Δραγώνα, Φραγκουδάκη, Τατσόπουλος κλπ. Ευτυχώς υπάρχουν και αντιλογούντες στις ανιστόρητες ανοησίες των αναθεωρητών της ιστορίας. Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει από την Μεταπολίτευση και μετά η λεγόμενη “ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς”, και εξ αυτού του λόγου διωκόταν ο πατριωτισμός. Πρέπει να μην αναφέρουμε τις σφαγές των Τούρκων, το παιδομάζωμα, την απαγόρευση της παιδείας, αλλά να πούμε ότι καλοπερνάγαμε 400 χρόνια. Διότι πρέπει να αφήσουμε στους Μουσουλμάνους να φτιάξουν τέμενος. Για να μπορεί η Τουρκία να εγείρει μειονοτικό θέμα σε όποιο σημείο της Ελλάδας θέλει. Για να μπορούμε να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κλείνοντας λοιπόν θα συνιστούσα να προσπαθήσουμε επιτέλους να σηκώσουμε το δικό μας ανάστημα απέναντι στον Νεοθωμανισμό. Να επιδιώξουμε συμμαχίες, οι οποίες να ισχυροποιήσουν τον ρόλο μας στην περιοχή και να αντιτάξουμε τον Νεοβυζαντινισμό έναντι του Νεοθωμανισμού με την ενδυνάμωση του ρόλου του Πατριαρχείου και την αποστολή και μίσθωση ιερέων από πλευράς Ελληνικού κράτους για να ενισχύσουν την Ρωμαίϊκή συνείδηση στους κρυπτοχριστιανούς. Η περιοχή χρειάζεται μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, ας γίνουμε εμείς αυτή η δύναμη και τότε κανείς Ερντογάν και κανείς Νεοθωμανισμός δεν θα μας σταθεί εμπόδιο. Χρειάζεται όμως σκληρή δουλεία. 

Πηγή: "Ἀντίβαρο".

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 3%


image
Περίπου 1.000.000 ασφαλισμένοι αναμένεται να δουν νέες μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις, οι οποίες θα φτάσουν και στο 3%, προκειμένου να καλυφθεί το ταμειακό έλλειμμα που εμφανίζει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Παρά τις περικοπές της τάξεως του 5,2% -που τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα- το ΕΤΕΑ εμφανίζει έλλειμμα 274 εκατομμυρίων ευρώ.
Το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει ενίσχυση από τον κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και εφόσον τα έσοδα δεν επαρκούν θα γίνονται αυτόματες περικοπές στις συντάξεις. Η ρήτρα ενεργοποιείται αυτόματα και η αναπροσαρμογή των συντάξεων γίνεται κάθε τρίμηνο με πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει δημιουργήσει «ατομική μερίδα» για τον κάθε ασφαλισμένο, ώστε το ύψος των επικουρικών συντάξεων να είναι ανάλογο με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, ενώ ο ασφαλισμένος θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική του μερίδα.

Πηγή: "GreekMoney".

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΤΟΥ!

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής" (προφίλ fb).

Ο Ελ. Βενιζέλος στις «Πολιτικές υποθήκες» του τόνιζε : 
1ον «Έχω την ακράδντον πεποίθησιν, δια το παρόν και δια το μέλλον, ότι η Βασιλευομένη Δημοκρατία είναι το μόνον πολίτευμα, το οποίον εναρμονίζεται πλήρως προς την πολιτικήν, θρησκευτικήν και ιστορικήν μόρφωσιν του λαού μας…»
2ον «Όταν στις 31 Οκτωβρίου 1923 ο “πρωθυπουργός” Στυλ. Γονατάς είχε συγκαλέσει, στο πολιτικό γραφείο, σύσκεψη τέως πρωθυπουργών, υπουργών «εν ενεργεία» και πρώην, καθώς και ανώτ. Αξιωματικών σχετικά με την μορφή του πολιτεύματος, στάλθηκε (με την ένδειξη «κατεπείγον») το εξής τηλεγράφημα του Ελ. Βενιζέλου από τη γαλλική πρωτεύουσα: 
«Εξορκίζω πάντας όσους πιστεύουσι γνώμην μου να μη προβώσιν εις βιαίαν μεταβολήν του Πολιτεύματος… Δεν υπερβάλλω πιστεύων, ότι οι βυσσοδομούντες θα επισύρωσιν εφ΄εαυτών την κατάραν του Έθνους!»
3ον Σε άρθρο του (Ελεύθερον Βήμα, 1-9-1926) ο ίδιος υποστήριζε: «Εκείνοι που γνωρίζουν, όπως εγώ, την ψυχήν του Ελληνικού λαού δεν είναι δυνατόν να τρέφωνται με όνειρα, όσον αφορά είς την σταθερότητα μιας δημοκρατικής κυβερνήσεως εν Ελλάδι. Τώρα ημπορεί να την επιβάλλουν. Εκείνο, όμως, που δεν θα δυνηθούν να κατορθώσουν είναι να εμποδίσουν τα πάθη των κομμάτων να την καταστήσουν ασταθή… Ουδέποτε η Ελλάς θα αποκτήση τον σεβασμόν αυτόν δια τον ύπατον αξιωματούχον, τον οποίον θα έβγαζε τρόπον τινά από τα σπλάχνα της… Ένας βασιλεύς δεν δύναται να είναι παρά ξένος, αφού δεν έχομεν εθνικήν δυναστείαν. Αυτή, όμως, η ξένη προέλευσις του δίδει ένα ηθικόν κύρος, το οποίον τον θέτει υπεράνω των πολιτικών φωνασκιών…
Η βασιλεία εν Ελλάδι έχει λόγον υπάρξεως και δεν πιστεύω εις το μέλλον της αβασιλεύτου Δημοκρατίας!!!»
Με τις πεποιθήσεις αυτές , παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, υπογραμμίζει στο πόνημά του “Είκοσι χρόνια αβασιλεύτου δημοκρατίας” ο διαπρεπής νομικός Γεώρ.Ι.Στασινόπουλος και συμπλήρωνε: 
Ολίγον προ του θανάτου του έγραφεν εις την επιστολήν του προς Λουκάν Ρούφον, την 9 Μρτίου 1936 «Από μέσα από την καρδιά μου αναφωνώ: Ζήτω ο Βασιλεύς!!!»

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 3 ΧΡΟΝΙΑ

Μήνυμα της τριμελούς Επιτροπής του "Δημοκρατικού Εθνικού Ρεύματος".

Σαν σήμερα, πριν από 18 χρόνια, οι Τούρκοι κατακτητές της βορείου Κύπρου δολοφόνησαν ανάδρως τον Σολωμό Σολωμού επειδή προσπάθησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία υπερασπιζόμενος την ελευθερία και τα δίκαια της μαρτυρικής Κύπρου. Οι δειλοί πάντα τους άοπλους χτυπούν...
Τέτοιες επετείους θυμίζει το blog "Δημοκρατικό Εθνικό Ρεύμα" 3 χρόνια που λειτουργεί τώρα. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011 επί σοσιαλιστικής δικτατορίας. Ύψωσε την φωνή των Βασιλοφρόνων περισσότερο στο διαδίκτυο, μάχεται για την Ορθοδοξία και τα δίκαια του Έθνους μας, διδάσκει Ιστορία, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πραγματικότητας. Σήμερα, συνεχίσει αδιαλείπτως την ίδια πορεία χωρίς να κάμψει την σημαία του αγώνα.

Είμαστε ενεργοί πολίτες, όχι πρόβατα!
Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όχι άθεοι, αιρετικοί ή υλιστές!
Είμαστε Έλληνες, όχι Ευρωπαίοι της Γερμανοκρατίας!
Είμαστε υπέρ των παραδόσεων, των ιδανικών και της Βασιλευομένης Δημοκρατίας, όχι της πολτοποίησης, της ισοπέδωσης και της διαπλανητικής σιωνιστικής δικτατορίας!

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ "ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΙ" ΤΟΝ "ΕΘΝΑΡΧΗ" ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Γράφει ο "Εθνικός Αγωνιστής" (προφίλ fb).

1ο εγκώμιο
Ο Βασιλεύς σχολιάζει ειρωνευόμενος την εγκατάσταση πολυβόλων στις γωνίες των κεντρικών οδών, από τους πραιτοριανούς του Βενιζέλου !!!
«Έπρεπε να προστατευθεί ο Βενιζέλος από την αγάπη του λαού… 
Και γι’αυτό θα χρειαστούν πέντε τάγματα, πέντε πυροβολαρχίες και εκατό πολυβόλα.
Για να έρθει στο παλάτι θα περάσει από διπλούς στοίχους ξένων στρατιωτών.
Σαν δεν ντρέπεται…»

2ο εγκώμιο.
Η επιστολή του Αλέξανδρου, στον πατέρα του, όπου αναφέρεται στην ορκωμοσία του Βενιζέλου.
«Τον όρκισα τον Σατανά, αλλά δεν του έπιασα το χέρι, μόλο που αυτός έκανε την κίνηση να μου δώσει το δικό του καθώς συναντηθήκαμε. 
Ούτε μετά την ορκωμοσία τον συγχάρηκα!!!»